Gevelwerken

De gevels van gebouwen zijn dag in dag uit blootgesteld aan de klimatologische weersomstandigheden (atmosferische omstandigheden) waardoor onderhoud noodzakelijk is. Gezien echter de grote verscheidenheid van de gebruikte materialen is de nodige deskundigheid hiervoor vereist .
Afhankelijk van de situatie stelt Sobelter Engineering U de meest bruikbare techniek voor. Als U daarbij weet dat alle door ons gebruikte systemen een ATG-goedkeuring bezitten en onze arbeiders bovendien door de overheid zijn gecertifieerd, zult U dan ook wel begrijpen dat dit in combinatie met de deskundigheid en de jarenlange ervaring van Sobelter Engineering U met deze laatste een kwaliteitsvolle partner onder de arm neemt.